2021-02-04T12:56:03+00:00

KBT-terapi KBT är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod för psykisk ohälsa. Det är en utforskande metod och tillsammans med mig får du lära dig förstå dina känslor, tankar och beteenden samt hur dessa samverkar. Därefter får du lära dig tekniker och strategier för att förbättra ditt mående och kunna göra det du vill. Jag erbjuder [...]

2021-02-04T09:02:04+00:00

Handledning KBT & MI Jag handleder i KBT, Acceptance and commitment therapy (ACT) och samtalsmetodik (MI) för yrkesgrupper som har nytta av detta i sina verksamheter, såsom HR-personal, socialtjänst, skola och chefer. Handledningen grundar sig i vetenskapliga metoder och anpassas utifrån deltagarnas verksamhet och behov. Handledningen syftar alltid till att vara praktiskt användbar för [...]

2021-02-04T09:05:09+00:00

Utbildning & Föreläsning Jag håller föreläsningar såväl som längre utbildningar som självklart anpassas efter Era behov avseende innehåll och omfattning. Mina målgrupper är HR-personal, chefer och medarbetare och med grund i forskning för bästa effekt föreläser jag gärna för fler målgrupper på samma företag. Jag har tidigare anlitats mestadels inom följande ämnen: Stress [...]

2021-02-04T09:44:56+00:00

Chefscoaching & Arbetsmiljöinsater Jag hjälper organisationer, arbetsgrupper, chefer och medarbetare att nå sina mål. Det görs utifrån modern forskning inom Arbetspsykologi och evidensbaserade metoder för att skapa säkra, trygga och hållbara arbetsplatser med goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Jag jobbar gärna både från individ och organisationsperspektiv. Genom att reducera [...]

Till toppen