Project Description

Utbildning & Föreläsning

Jag håller föreläsningar såväl som längre utbildningar som självklart anpassas efter Era behov avseende innehåll och omfattning. Mina målgrupper är HR-personal, chefer och medarbetare och med grund i forskning för bästa effekt föreläser jag gärna för fler målgrupper på samma företag. Jag har tidigare anlitats mestadels inom följande ämnen:

 • Stress och stresshantering
 • Arbetsmiljö och psykisk hälsa
 • Hur skapa en hållbar arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Motivation
 • Prestationspsykologi
 • Prestationsbaserad självkänsla
 • Kognitiv beteendeterapi och Organisational behavior mangagement som verktyg för hälsoarbete
 • Inlärningspsykologi
 • Motiverande samtal, samtalsmetodik
 • Acceptance and commitment therapy, ACT