Project Description

KBT-terapi

KBT är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod för psykisk ohälsa. Det är en utforskande metod och tillsammans med mig får du lära dig förstå dina känslor, tankar och beteenden samt hur dessa samverkar. Därefter får du lära dig tekniker och strategier för att förbättra ditt mående och kunna göra det du vill. Jag erbjuder också parterapi.

Här är några exempel på vad  jag kan hjälpa dig med. Om du inte vet vad du behöver hjälp med, så kommer vi fram till det tillsammans.

 • depression
 • paniksyndrom
 • tvångssyndrom
 • fobi (ex. social fobi, agorafobi, specifika fobier)
 • självkänsla, prestationsbaserad självkänsla
 • hälsoångest
 • generaliserad ångest
 • posttraumatiskt stressyndrom
 • sömnproblem
 • stressproblem
 • smärtproblematik
 • relationsproblem