Project Description

Handledning KBT & MI

Jag handleder i KBT, Acceptance and commitment therapy (ACT) och samtalsmetodik (MI) för yrkesgrupper som har nytta av detta i sina verksamheter, såsom HR-personal, socialtjänst, skola och chefer.

Handledningen grundar sig i vetenskapliga metoder och anpassas utifrån deltagarnas verksamhet och behov. Handledningen syftar alltid till att vara praktiskt användbar för att utveckla individer i sin professionella roll.