Project Description

Chefscoaching & Arbetsmiljöinsater

Jag hjälper organisationer, arbetsgrupper, chefer och medarbetare att nå sina mål. Det görs utifrån modern forskning inom Arbetspsykologi och evidensbaserade metoder för att skapa säkra, trygga och hållbara arbetsplatser med goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Jag jobbar gärna både från individ och organisationsperspektiv. Genom att reducera orsaker till ohälsa i arbetsmiljön och samtidigt stärka individer och deras motståndskraft når vi bästa långsiktiga effekt.